Utvikling

Statistikk, søkere og inntak til videregående skole

Utviklet en helautomatisert prosess for Udir der all behandling av data gjøres på vår hovedserver.

Document image

Referanse: Utdanningsdirektoratet v/Knut Bråtane.
Periode: 2002- og fortsetter
Nettsted: www.wis.no/udir/innp

Prosessen

Vi har laget en helautomatisert prosess der all behandling av data gjøres på vår hovedserver. Dette har vært en stor suksess for oss, og vi tillater oss å beskrive prosessen relativt detaljert her. Dette er for å gi et bilde av hva vi arbeider med.

  • Hvert inntakskontor genererer komplette individfiler fra VIGO, og laster disse opp på vår Internettserver.
  • Internett-serveren sender melding til vår hovedserver om at data er levert fra angitt fylke. Det sendes også kopi av melding til andre angitte parter
  • Vår hovedserver reagerer automatisk på meldingen og starter en egen prosedyre som styrer resten av prosessen.
  • Laster ned datafiler fra Webserver, pakker ut filene og legger dem i mappe for hvert fylke
  • Importerer datafiler (semikolonseparerte data) inn i en database
  • Kjører konvertering av individdata til akkumulerte data i forskjellige retninger/nivåer
  • Genererer flere regneark basert på maler med detaljer pr. fylke, og oversikter over alle fylker
  • Laster opp Excel filer til Internett.
  • Sender melding til kontakter i aktuelt fylke og til oppdragsgiver om at Excel filer er på plass, og tar med linker til filene.

Resultat

Den umiddelbare virkningen av slike prosesser er at en reduserer tidsforbruk og kostnader dramatisk. Videre oppleves det positivt for de som leverer data at resultatet foreligger etter få minutter. Og dette igjen skaper eierforhold til tallene, bruken øker og tallene korrigeres raskt – kvaliteten bedres.