Utvikling

Portalløsning for innsamling av data

En felles portal for innsamling og kontroll av data til Utdanningsdirektoratet.

Document image

Referanse: Utdanningsdirektoratet v/Knut Bråtane
Periode: 2006 - 2007

Generelt

En felles portal for innsamling og kontroll av data til Utdanningsdirektoratet. Ordningen brukes av skoler, fylkeskommuner, fylkesmenn og Udir. Hensikten med portalen er å få et felles grensesnitt for alle UDIR's innsamlinger.

Portalen omfatter nå 7 ulike ordninger med over 20 innsamlinger i året. Det legges stadig til nye ordninger. Portalen er bygget opp med en utside og innside. Utsiden er beregnet for interesserte og presse. Tallene her vises først frem når de enkelte ordninger er godkjent av Fylket/Udir.

Innsiden er til brukere av portalen som kan logge seg på med ulik tilgang til de ulike ordningene. Her lastes all informasjon opp og godkjennes. Portalen inneholder også et kontaktregister med e-post lister hvor brukerne selv kan endre egne adresser.

Det kan sendes meldinger fra portalen. Varslingslister for ulike meldingstyper (åpning av innsamling, innsendt fil, prosessering ferdig, innsamling ferdig, purring osv).