Utvikling

Intranett/Internett for Hemne kommune

En fullstendig Internett/Intranett løsning bygget på WisWeb

Document image

Referanse: Hemne kommune v/ Arnt Joar Moen
Periode: 2006 – 2007 (og fortsetter)
Nettsted: www.hemne.kommune.no

Generelt

WIS leverte våren 2006 en fullstendig Internett/Intranett løsning for Hemne kommune. Løsningen er laget i WisWeb og modul oppbygd.

Løsningen omfatter all kommunikasjon via Hemne kommunes nettsted i forhold til innbyggere i kommunen. Nyheter, aktiviteter, enhetsinformasjoner, tjenesteregister, planregister, postlister etc.

Dessuten et Intranett som tar for seg all intern kommunikasjon. Hemne kommune har dessuten tatt i bruk WisWeb Kvalitet som sitt kvalitetsstyrings- og sikringssystem.