Utvikling

Digital HMS

En spesialtilpasset løsning av WisWeb kvalitet

Document image

Referanse: Aktimed HMS v/Rune Holmlimo
Periode: 2006 - 2007

Generelt

Wis har levert en tilpasset løsning av WisWeb kvalitet til Aktimed. Løsningen er et skreddersydd opplegg for HMS (helse, miljø og sikkerhet), samt kobling til digital penn for vernerunder og elektronisk melding av avvik.

Aktimed leverer kvalitetssystemer til 700 bedrifter innenfor kvalitetsstyring og sikring. Planen er at alle bedrifter skal legge sine kvalitetssystemer over på WisWeb. Løsningen er klar, og arbeidet med omlegging startet i februar 2007.