Utvikling

Informasjonssystem for Kompletterende Undervisning (IQ)

Utviklet system for all administrasjon med registrering av søknader, behandling, rapportering, utbetaling og statistikk for fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Document image

Systemet omfatter all administrasjon med registrering av søknader, behandling, rapportering, utbetaling og statistikk. Etter hvert skal det legges inn import fra nettbasert søknadsregistrering samt integrasjon med både saksbehandlingsverktøy og økonmisystem. IQ er utviklet i Access 2003 med tett integrasjon til Word.

Ordningen omfatter tilskudd til kompletterende undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering til norske barn som bor i utlandet og til norske barn som går i utenlandske skoler i Norge. Ordningen administreres av fylkesmannen i Oslo og Akershus.