Wis Tiltak

Nyhetsbrev

Ved nye versjoner legges det ut nyhetsbrev, og kunder varsles om dette på e-post.

Nyhetsbrev 25.01.2022

Da er versjon 2021.03 klar og inneholder forbedringer i tilgangsstyring og stavekontroll

Nyhetsbrev 25.08.2021

Da er versjon 2021.03 klar og inneholder forbedringer i tilgangsstyring og stavekontroll

Nyhetsbrev 21.04.2021

Da er versjon 2021.02 klar og inneholder mindre forbedringer

Nyhetsbrev 12.01.2021

Da er versjon 7.3.0 klar og inneholder mindre forbedringer

Nyhetsbrev 23.12.2020

Da er versjon 7.2.0 klar og inneholder bl.a ny rapport og startsideelement

Nyhetsbrev 14.11.2019

Da er versjon 7.0.1 klar og inneholder bl.a nytt forbedringer i rapport og utvalg

Nyhetsbrev 13.12.2018

Da er versjon 7.0.0 klar og inneholder bl.a nytt opplegg for vedleggshåndtering

Wis Tiltak og databehandleravtale

Vi vil presisere at WIS ikke er databehandler ved bruk av Wis Tiltak.

Info om GDPR

Det er kommet nye krav til personsikkerhet i forhold til behandling av persondata (GDPR)

Nyhetsbrev 20.06.2017

Da er versjon 6.4.0 klar og inneholder bl.a støtte for eksterne vindu.

Nyhetsbrev 02.03.2017

Da er versjon 6.3.0 klar og inneholder opplegg for varslinger

Nyhetsbrev 15.12.2016

Da er versjon 6.2.4 klar og inneholder nye maler for AFT tiltaket

Nyhetsbrev 10.11.2016

Da er versjon 6.2.2 klar og inneholder bl.a to nye rapporter

Nyhetsbrev 31.10.2016

Da er versjon 6.2.1 klar og inneholder små justeringer og kundeønsker

Nyhetsbrev 04.10.2016

Da er versjon 6.2.0 klar og inneholder flere forbedringer

Nyhetsbrev 08.07.2016

Da er versjon 6.1 klar og inneholder flere spennende forbedringer

Nyhetsbrev 13.04.2016

Versjon 6.02 korrigerer noen feil fra 6.0, samt generell forbedring

Nyhetsbrev 30.04.2015

Versjon 6.0 er en større oppdatering med overgang til ny databaseserver

Nyhetsbrev 25.09.2014

Denne versjonen inneholder i hovedsak feilfiks etter 5.5.1.

Nyhetsbrev 20.02.2014

Denne versjonen inneholder flere nyttige funksjoner

Nyhetsbrev 13.06.2013

Denne versjonen inneholder en viktig feilfiks på feil formatering og visning av loggføring i tekstbehandleren

Nyhetsbrev 04.06.2013

Forbedret bokmerkefunksjon

Nyhetsbrev 22.01.2013

Korrigering av loggføringer

Nyhetsbrev 08.11.2012

Korrigering av feil i refusjonskrav til NAV

Nyhetsbrev 18.10.2012

Ny rapport for refusjonskrav til NAV

Nyhetsbrev 29.03.2012

Nye tekstmaler for lærlingeordningen og forbedringer

Nyhetsbrev 08.02.2012

Egen rapportbygger og flere rapporter

Nyhetsbrev 15.11.2011

Nyhetsbrev 17.2.2011

Nyhetsbrev 14.1.11

Versjon 5.2 av Wis Tiltak er nå klar for nedlasting

Nyhetsbrev 13.8.10

Versjon 5.1 av Wis Tiltak er nå klar for nedlasting

Nyhetsbrev 25.2.10

Versjon 5.0.1 av Wis Tiltak er nå klar for nedlasting

Nyhetsbrev 15.2.10

Versjon 5.0 av Wis Tiltak er nå klar for nedlasting

Nyhetsbrev 29.10.09

Feilrettelser meldt av brukere

Nyhetsbrev 12.10.09

Import av nye ASVL skjema

Nyhetsbrev 20.5.09

Korreksjon av feilmelding

Nyhetsbrev 28.4.09

Flere nye rapporter

Nyhetsbrev 05.03. 2009

Ny versjon/servicepakke med noen funksjonalitetskorrigeringer fra versjon 4.4.2

Nyhetsbrev 04.12 2008

Ny versjon/servicepakke med noen funksjonalitetskorrigeringer fra versjon 4.4.

Nyhetsbrev 03.11 2008

Mange forbedringer og noen feilrettinger

Nyhetsbrev 01.10 2008

Vi sender nå ut vårt nyhetsbrev for Wis Tiltak. Det skjer mye innenfor tiltaks og attføringsbedriftenes område. Særlig innenfor kvalitetsområde bl.a serifiseringsprosess til EQUASS, krav fra NAV etc.
Nyhetsbrevet inneholder info om Wis Tiltak.

Nyhetsbrev 15.08 2008

Oppsamlingsversjon med diverse feilrettinger samt ny rapport.

Nyhetsbrev 02.07 2008

Opplegg for historikk. Alle endringer på tiltaket, eks. timeantall, ansvarlig, endring i arbeidsoppgaver blir registrert.

Nyhetsbrev 05.06 2008

Flere fraværsrapporter er klare til bruk

Nyhetsbrev 09.05 2008

Forbedring av fletting i dokumentmal

Nyhetsbrev 10.04 2008

I denne versjon lanserer vi nye rapporter

Nyhetsbrev 27.03 2008,

Denne versjonen inneholder en ferdig tilgangsstyring

Nyhetsbrev 25.02 2008

Små forbedringer

Nyhetsbrev 14.02 2008

Retting og stabilisering

Nyhetsbrev 08.02 2008

Vi takker for interessen og tålmodigheten.

Infobrev 29.11 2005

Vi lanserer nå versjon beta 4 av Wis Tiltak. Dette er den siste betaversjonen.

Infobrev 24.02 2004,

Wis har besluttet og utvikle en løsning til tiltaksbedrifter


Alle tidligere brev ...