WisWeb

Innhold

WisWeb består av mange moduler som settes sammen slik at det passer til din organisasjon. Systemet blir på den måten akkurat passe stort og du kan utvide løsningen etter hvert.

Document image

Løsninger

Vi setter sammen moduler til løsninger:

Moduler

Her finner du en oversikt over alle moduler som er tilgjengelige.

Standard

Modul Pris Kommentar
 Dokument 150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Bli motivert til bedre artikler.
Tenk innhold - WisWeb klarer resten. Gir deg overblikk og struktur. 
Publisering med ett klikk.

 Nyhet 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Publisering av nyheter nesten automatisk. Du skal utelukkende skrive teksten samt angi publiseringsdato og evt. bilde. WisWeb nyheter klarer resten!

 Kontakt 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Et komplett kontaktregister med koblinger til alle former for medlemsskap og aktiviteter.

 Kompetanse 150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Få en en enkel og korrekt oversikt over kompetanse i egen bedrift

 Medlem 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Et medlemsregister til lag og foreninger

 Kalender 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

WisWeb kalender er en komplett arrangementsløsning på Web.

 Bilde 150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Vi har laget et unikt bildebehandlingssystem i WisWeb. Det er mulig å laste opp enkeltbilder eller mapper med bilder.

 Filarkiv 150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Filarkivet kan inneholde alle slags filer. Dette kan være tekstbehandlingsdokument, regneark, presentasjoner, zip-filer, Pdf, film, lyd. Det er mulig å laste opp enkeltfiler eller hele filmapper.

 Prosjekt 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul for prosjektstyring og info med tekster, milepæler, status, kontakter. 

 Milepæl 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Hold orden på de vigtigste hendelser i prosjektet

 Aktivitet 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Holder orden på alle aktiviteter i forbindelse med et prosjekt.

 Styringskort 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Styringskortet viser hvor vi vil, og måler om vi kommer dit

 Indikator 150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En indikator skal anvise eller angi forhold som er for kompliserte eller for kostbare å måle direkte.

 Måling 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul som måler og tallfester et resultat

 Tiltak 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Gir oversikt over alle tiltak knyttet til styringskort eller indikator.

 Planverk 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modulen planverk er et register over alle planer som bedriften/kommunen har.

 Spørsmål 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Få overblikk over brukernes spørsmål. Gjør at du hele tiden blir bedre.

 Stilling 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul til opprettelse og administrasjon av stillingsannonser. Register over ledige stillinger.

 Lenker 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Lenkemodulen styrer visning av interne og eksterne lenker, samt knytter disse til områder.

 Oppgave 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Oppgave er en modul som styrer den enkeltes tiltak/ oppgaver, med frister.

 SMS Admin 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul for administrasjon og statistikk av SMS forbruk.

 Menings-måling 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul til enkle meningsmålinger på nettstedet

 Styrende dokument 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet.
Styrende dokument inneholder lover, forskrifter, planer, etc. som regulerer organisasjonens virksomhet.

 Kvalitetsmål 200,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet.
Et kvalitetsmål beskriver målet og nivået for en bestemt aktivitet.

 Prosedyre 200,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet.
Inneholder alle prosedyrer, rutiner og arbeidsbeskrivelser, som organisasjonen ønsker å registrere.

 Risiko 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul for risikovurdering/kartlegging av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen, slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge.

 Håndbok 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul til struktur og arkivering av artikler, dokumenter etc.

 Skjema 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet.
Register over alle skjemaer, formularer

 Utstyr 200,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet. Modul til registrering av utstyr, knyttes til prosedyrer, avvik og vedlikehold

 Avviksmelding 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet. Dette er en modul for å melde avvik.

 Avviksbehandling 150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Avviksbehandling er et register over alle registrerte avvik i organisasjonen.

 Forbedring 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet. Dette er en modul for å sende inn forbedringsmeldinger.

 Forbedring behandling 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Melding forbedring behandling er en modul i WisWeb Kvalitet. Modulen er et register over alle registrerte forbedringsmeldinger i organisasjonen.

 Melding 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modulen melding er en modul i WisWeb kvalitet for å melde avvik.

 Melding Behandling 150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Melding behandling er en modul i WisWeb Kvalitet. Modulen er et register over alle registrerte driftsmeldinger i organisasjonen.

 Sjekkliste 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb kvalitet til forberedelse og bearbeidning av data i forbindelse med sjekklister og vernerunder.

 Sikker Jobb Analyse 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Gjennomfør arbeidet mere sikkert. Lag en risikoanalyse før du går i gang.

 Diagram 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Viser prosesskart og diagram og lar brukeren hoppe til ulike deler av systemet ved å klikke elementene i tegningen.

 Prosesstegning 500,- pr. mnd. (Fastpris)

Modul for å lage og redigere prosesskart og diagrammer. Prosesskartene vises med modulen Prosess.

 Bygg 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En Modul i WisWeb boligadministrasjon. Modul for boligbygg registrering.

 Bolig 400,- pr. mnd. (Fastpris)

En Modul i WisWeb boligadministrasjon. Modul for boligregistrering.

 Beboer 300,- pr. mnd. (Fastpris)

En Modul i WisWeb boligadministrasjon. Modul til registrering av beboere i boliger.

 Feide 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Feide pålogging

 Facebook 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Facebook pålogging

 Vedlikehold 300,- pr. mnd. (Fastpris)

En Modul i WisWeb boligadministrasjon. En modul til registrering av vedlikehold som skal utføres på en bolig.

 Felt 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul til registrering av byggefelt. Her ligger alle opplysninger som er relevante for et byggefelt.

 Tomt 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul til registrering av tomter i et byggefelt.

 Produkt 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb butikk. Et komplett vareregister med oversikt over alle varer.

 Ordre 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb butikk. Modul til bestilling og mottakelse av varer

 Kalkyle 200,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb butikk.
Velegnet til utregning av omkostninger og fortjeneste ved et produkt

 Kjøpes & selges 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb butikk. Modul til annonsering av kjøp og salg.

 Blogg 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Egen modul til skriving av blogger

 Presentasjon 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul for å opprette og arbeide med enkle presentasjoner på nett.

 Film 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul til visning av egne videofilmer

 Idébank 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Innslag 150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul for å administrere innslag i et arrangement.

 Melding 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Min enhet 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Nettprat 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Oppdrag 150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Oppdrag deltakelse 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Prosjektkasse 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Revygrupper 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Sentralene 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Spørreskjema 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Uttak av data 0,- pr. mnd. (Inkl. i basispakke)

 

Oppsett

Modul Kommentar
 Iris meny

Modul til oppsetning av informasjonsvisning på mobil og pda med telefonstøtte

 Bruker

Register over alle brukere som kan logge på systemet. Her legges brukernavn og passord.

 Område

Register over alle områder som er definert i WisWeb. Et område er en inndeling som omtrent all informasjon kan knyttes til.

 Meny

En administrativ modul hvor man kan bestemme hvilke moduler som skal med i venstremenyen.

 Tilgang

En modul hvor du kan sette opp brukernes tilgang til intranettet, lese, skrive og admin rettigheter.

 Forside

Forside er et dynamisk modul hvor du kan tilpasse forsiden til ditt behov.

 Statistikk

Viser detaljert statistikk over all trafikk på nettsidene.

 Favoritter

Administrativt modul hvor man kan sette opp favoritter.
Favoritter kan tildeles en gruppe, enkeltpersoner og områder.

 Rapport

En av de viktigste moduler i WisWeb. Gir overblikk over all aktivitet som ønskes målt.

 Snarveier

En administrativ modul hvor man kan legge inn snarveier til egne programmer.

 Gruppe

En modul hvor man kan sette opp grupper med undergrupper.

 Søppeldunk

Modul til oppbevaring av elementer som er slettet. Kan herfra slettes permanent og forsvinner da fra systemet.

 Mal

Malregister med malene som data blir flettet inn i på utsiden.

 Stilark

Modul til oppsetning av stiler på en nettside eller i Intranettet.

 Utstyr type

Modul til opprettelse av utstyrstyper.

 Kalender type

Modul til oppsetning av kalendertyper

 Filmbase

Et register over tilgjengelige filmer

 Tilpasset rapport

Skriv ut all info fra systemet

 Sjekkpunkt

En modul i WisWeb kvalitet til oppsettning av sjekkpunkter/vernerundeskjema.

 Digitalpenn enheter

Modul Til registreing av digital penn

 Produkt type

En modul i WisWeb butikk. Modul til registrering av produkt typer.

 Medlem admin

Modul til administrering av fakturaer

 Nettsted

En modul til oppsett av nettstedet.

 Oppsett