Om selskapet

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om hvordan WIS samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Document image

1. Innledning

I Waade Information System AS (omtalt som WIS eller vi) er vi opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen informerer vi om hvordan WIS innhenter, oppbevarer og bruker personopplysninger. Vårt mål er å være helt åpne om de data vi samler inn og gi deg forståelse for hvordan disse dataene brukes og evt. deles.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, bilde, e-post osv. Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven og vi vil sørge for at dine personopplysninger behandles i samsvar med lovverket.

2. Ansvar

2.1. Behandlingsansvarlig

Dette er den (normalt en virksomhet) som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

 • For driften av WIS og våre interne systemer er vi selv behandlingsansvarlig.
 • For bruken av våre systemer er det vår kunde som er behandlingsansvarlig.

2.2. Databehandler

Dette er den (normalt en virksomhet) som behandler personopplysinger på oppdrag fra den behandlingsansvarlige.

WIS leverer to typer systemer:

 1. Systemer som kjører på servere hos WIS. Dette er typisk webløsninger. I disse tilfellene er WIS databehandler.
 2. Systemer som kjører på kundens servere. Dette er typisk Windowsprogrammer. I disse tilfellene er WIS ikke databehandler, men bare leverandør av løsningen.

I tilfeller der WIS mottar data fra en kunde, vil WIS være databehandler.

3. Hva vi samler inn og vår behandling

Det er tre grupper vi samler inn og behandler personopplysninger for:

3.1 De som bruker våre systemer og tjenester

WIS utvikler og drifter mange løsninger for mange ulike kunder. I systemer der vi har tilgang på kundens data er WIS databehandler, og det inngås da databehandleravtaler mellom WIS og kunden som beskriver innsamling og behandling av data.

3.2 De som har kontakt med oss

For de som har kontakt med oss, tar vi vare på følgende informasjon:

 • Kontaktopplysninger for organisasjonen og våre kontaktpersoner
 • Loggføringer av e-post, telefoner, sms og møter. På noen av disse blir det gjort notater om innhold

Vi regner dette som bedriftsopplysninger som er nødvendig for at vi skal ha kunnskap om kundeforhold, for å gi god brukerstøtte på våre systemer og for lagring av historiske data. Vi har ingen automatiserte prosesser som behandler personopplysninger.

3.3 De som besøker nettsidene våre

For de som besøker våre nettsider, samler vi inn bruksdata for å kunne tilpasse sidene best mulig.

 • Vi benytter Google Analytics til å måle bruken av nettsidene. IP-adressen anonymiseres ved at vi sletter den siste siffergruppen
 • All kommunikasjon foregår over sikker forbindelse med https.

4. Hvem deler vi personopplysninger med

 • Vi deler ikke personopplysninger med noen.
 • Våre kunder som bruker våre systemer og tjenester er selv ansvarlig for hvordan de forvalter opplysninger som legges inn i systemene.

5. Dine rettigheter

Personer som har personopplysninger hos WIS kan be om følgende:

 • Tilgang til personopplysninger vi har om vedkommende
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Gi ut personopplysninger på et maskinlesbart format og anmode om å overføre data til en annen virksomhet

Når det gjelder systemer der vi er databehandler legger vi til rette for at våre kunder (behandlingsansvarlig) skal kunne gi sine brukere det de har krav på i følge loven. I de tilfeller der det ikke er tilstrekkelig, vil WIS bidra til å få utført de handlinger som kreves.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette. Kontaktinformasjon står nederst i erklæringen.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, er det fint om du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

6. Kontaktinformasjon

 • Waade Information System AS (WIS)
 • Org.nr: 978 670 709
 • Kontaktperson: Svein Waade, daglig leder i WIS
 • Telefon: 7245 0190
 • E-post: wis@wis.no
 • Adresse: Hasselveien 7A, 7200 Kyrksæterøra