Utvikling

WIS har gjennom mange år i bransjen utviklet systemer for svært mange områder. Dette har gitt oss en kompetanse som er nyttig når vi skal utvikle nye løsninger. I tillegg har vi vært innom de fleste aktuelle utviklingsverktøy.

Kjerneområde for WIS har alltid vært utvikling av programvare, og vi deler denne virksomheten i to.

Utvikling