WisWeb

Innhold

WisWeb består av mange moduler som settes sammen slik at det passer til din organisasjon. Systemet blir på den måten akkurat passe stort og du kan utvide løsningen etter hvert.

Document image

Løsninger

Vi setter sammen moduler til løsninger:

Moduler

Her finner du en oversikt over alle moduler som er tilgjengelige.

Standard

Modul Pris Kommentar
 Dokument 161,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 

 Nyhet 107,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Publisering av nyheter nesten automatisk. Du skal utelukkende skrive teksten samt angi publiseringsdato og evt. bilde. WisWeb nyheter klarer resten!

 Kontakt 107,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Et komplett kontaktregister med koblinger til alle former for medlemsskap og aktiviteter.

 Kalender 107,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

WisWeb kalender er en komplett arrangementsløsning på Web.

 Bilde 161,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Vi har laget et unikt bildebehandlingssystem i WisWeb. Det er mulig å laste opp enkeltbilder eller mapper med bilder.

 Filarkiv 161,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Filarkivet kan inneholde alle slags filer. Dette kan være tekstbehandlingsdokument, regneark, presentasjoner, zip-filer, Pdf, film, lyd. Det er mulig å laste opp enkeltfiler eller hele filmapper.

 Prosjekt 107,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul for prosjektstyring og info med tekster, milepæler, status, kontakter. 

 Milepæl 54,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Hold orden på de vigtigste hendelser i prosjektet

 Aktivitet 54,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Holder orden på alle aktiviteter i forbindelse med et prosjekt.

 Oppgave 54,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Oppgave er en modul som styrer den enkeltes tiltak/ oppgaver, med frister.

 SMS Admin 54,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul for administrasjon og statistikk av SMS forbruk.

 Styrende dokument 107,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet.
Styrende dokument inneholder lover, forskrifter, planer, etc. som regulerer organisasjonens virksomhet.

 Kvalitetsmål 214,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet.
Et kvalitetsmål beskriver målet og nivået for en bestemt aktivitet.

 Prosedyre 214,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet.
Inneholder alle prosedyrer, rutiner og arbeidsbeskrivelser, som organisasjonen ønsker å registrere.

 Håndbok 107,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul til struktur og arkivering av artikler, dokumenter etc.

 Skjema 107,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet.
Register over alle skjemaer, formularer

 Utstyr 214,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet. Modul til registrering av utstyr, knyttes til prosedyrer, avvik og vedlikehold

 Avviksmelding 54,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet. Dette er en modul for å melde avvik.

 Avviksbehandling 161,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Avviksbehandling er et register over alle registrerte avvik i organisasjonen.

 Forbedring 54,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb Kvalitet. Dette er en modul for å sende inn forbedringsmeldinger.

 Forbedring behandling 54,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Melding forbedring behandling er en modul i WisWeb Kvalitet. Modulen er et register over alle registrerte forbedringsmeldinger i organisasjonen.

 Diagram 107,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Viser prosesskart og diagram og lar brukeren hoppe til ulike deler av systemet ved å klikke elementene i tegningen.

 Prosesstegning 535,- pr. mnd. (Fastpris)

Modul for å lage og redigere prosesskart og diagrammer. Prosesskartene vises med modulen Prosess.

 Facebook 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Facebook pålogging

 Produkt 107,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb butikk. Et komplett vareregister med oversikt over alle varer.

 Ordre 107,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb butikk. Modul til bestilling og mottakelse av varer

 Kalkyle 214,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

En modul i WisWeb butikk.
Velegnet til utregning av omkostninger og fortjeneste ved et produkt

 Presentasjon 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul for å opprette og arbeide med enkle presentasjoner på nett.

 Film 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul til visning av egne videofilmer

 Idébank 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Innslag 161,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

Modul for å administrere innslag i et arrangement.

 Melding 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Min enhet 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Nettprat 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Oppdrag 161,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Oppdrag deltakelse 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Prosjektkasse 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Revygrupper 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Sentralene 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Spørreskjema 0,- pr. mnd. (Brukeravhengig)

 Uttak av data 0,- pr. mnd. (Inkl. i basispakke)

 

Oppsett

Modul Kommentar
 Iris meny

Modul til oppsetning av informasjonsvisning på mobil og pda med telefonstøtte

 Bruker

Register over alle brukere som kan logge på systemet. Her legges brukernavn og passord.

 Område

Register over alle områder som er definert i WisWeb. Et område er en inndeling som omtrent all informasjon kan knyttes til.

 Meny

En administrativ modul hvor man kan bestemme hvilke moduler som skal med i venstremenyen.

 Tilgang

En modul hvor du kan sette opp brukernes tilgang til intranettet, lese, skrive og admin rettigheter.

 Forside

Forside er et dynamisk modul hvor du kan tilpasse forsiden til ditt behov.

 Statistikk

Viser detaljert statistikk over all trafikk på nettsidene.

 Favoritter

Administrativt modul hvor man kan sette opp favoritter.
Favoritter kan tildeles en gruppe, enkeltpersoner og områder.

 Rapport

En av de viktigste moduler i WisWeb. Gir overblikk over all aktivitet som ønskes målt.

 Snarveier

En administrativ modul hvor man kan legge inn snarveier til egne programmer.

 Gruppe

En modul hvor man kan sette opp grupper med undergrupper.

 Søppeldunk

Modul til oppbevaring av elementer som er slettet. Kan herfra slettes permanent og forsvinner da fra systemet.

 Mal

Malregister med malene som data blir flettet inn i på utsiden.

 Stilark

Modul til oppsetning av stiler på en nettside eller i Intranettet.

 Utstyr type

Modul til opprettelse av utstyrstyper.

 Kalender type

Modul til oppsetning av kalendertyper

 Filmbase

Et register over tilgjengelige filmer

 Tilpasset rapport

Skriv ut all info fra systemet

 Sjekkpunkt

En modul i WisWeb kvalitet til oppsettning av sjekkpunkter/vernerundeskjema.

 Produkt type

En modul i WisWeb butikk. Modul til registrering av produkt typer.

 Medlem admin

Modul til administrering av fakturaer

 Nettsted

En modul til oppsett av nettstedet.

 Oppsett