WisWeb

Kurs

I utgangspunktet sørger Wis for opplæring av 1 bruker i WisWeb, som endel av prisen for systemet. Denne kan så lære opp de andre brukere av systemet.

WIS holder kurs for flere brukere av WisWeb.

Ønsker du kurs for alle ansatte i bedriften kan vi også ta dette. Det kan være generell bruk av systemet for lesebrukere eller mer dyptgående kurs for administrator av løsningen. En god opplæring øker kvaliteten av systemet og er en stor gevinst for bedriften. 
WIS kan holde kurs hos kunden etter kundens ønske. Timeprisen for kurs er for tiden kr. 890,- pr. time. I tillegg kommer kostnader til reise og opphold etter statens satser.

WIS kan oversende enkle infofoldere etter ønske fra kunden. Disse ligger også på våre nettsider.

Kursbehov

Få inn en del data først

Vi anbefaler at en lar noen legge inn en del relevante data først, slik at brukeren finner nyttig informasjon når det holdes kurs på systemet.

Starte på bunnen

Vi har prøvd mange ulike måter å kurse på, men har nok fått mest sans for å starte på bunnen. På den måten vil alle få den samme introduksjonen og alle ser at de er like viktige. Deretter bygger vi bare på kunnskapen til de som skal gå videre.

Eksempel på kursopplegg (fra WisWeb kvalitet)

  • Vi anbefaler at en tar inn alle brukere til en tretimers gjennomgang på storskjerm. Der lærer alle å logge på, søke fram informasjon og melde avvik. "Eksamen" kan være at alle skal melde et avvik med teksten "Jeg er i gang". Områdeansvarlig sørger for å få inn en slik melding fra alle brukere.
  • Deretter tas gruppelederne inn på et nytt kurs på ca. 6 timer. Der går en videre og arbeider med innlegging av prosedyrer samt behandling av avvik. Det vil være en fordel om dette foregår på et kursrom med 1-2 personer pr. maskin.
  • Av gruppelederne tas områdeansvarlige videre på et dagskurs. Her bør en satse på en person pr. maskin.
  • Administratorer kurses helt separat.

Kurs og samlinger

(Ingen planlagte møter)

 

Benytt vårt kontaktskjema for kurshenvendelser.

Opplæringsplan kvalitet (omfatter opplæring i kvalitetsmodulene)