WisWeb

Ny WisWeb

Det arbeides med en helt ny versjon av WisWeb som er bygget helt fra bunnen og er både enklere og kraftigere. Den har vært til utprøving hos 80 organisasjoner og vi nærmer oss at vi vil slippe den ut til resten av våre kunder.

Dagens WisWeb

WisWeb slik den brukes nå ble utviklet i 2003 og er i 2017 allerede 14 år. Det er nå flere hundre organisasjoner med over 7.000 brukere som benytter WisWeb.

Stor tro på WisWeb

Vi og våre mange kunder har stor tro på konseptet bak WisWeb. Det er i dag store utfordringer med mange systemer som brukes ulikt, og må driftes ulikt. Ofte ligger samme opplysninger mange steder og en vet ikke hva som er oppdatert. WisWeb er en plattform med moduler (apps) for mange ulike behov.

  • Bedriften velger akkurat de moduler en trenger og kan enkelt utvide med nye. Det er også mulig å styre hva hver enkelt bruker skal ha tilgang til
  • Det er ett grensesnitt for alt slik at en slipper å forholde seg til mange systemer
  • Det er ett sted å legge inn brukere, styre menyer og tilganger
  • En slipper arbeid med integrasjoner fordi alle moduler i WisWeb har tilgang til hverandres data

En ny WisWeb

Det er mange grunner til at vi de siste par årene har arbeidet med en helt ny versjon av WisWeb. De viktigste forbedringene i ny WisWeb er:

  1. Støtter alle nettlesere (tidligere har vi bare hatt full støtte i Internet Explorer)
  2. Støtter nettbrett og mobiltelefoner
  3. Separate databaser for hver organisasjon
  4. Mulighet for tonivå pålogging (bruk kode på sms)
  5. Moderne og effektivt grensesnitt

Status

Rundt 80 organisasjoner har testet ny WisWeb (versjon 2) siden sommeren 2015. Vi måtte utsette å få løsningen til å fungere på mobil og denne jobben har vi tatt vinterent 2016-2017. Vi jobber nå med versjon 3 som er til testing og skal ut til de samme 80 organisasjonene i løpet av sommeren 2017. Vi har en svakhet i påloggingssystemet og jobber med en omskriving av det. Slik det ser ut nå skal vi begynne å overføre våre WisWeb-kunder (versjon 1) til WisWeb versjon 3 vinteren 2017-2018.

Hvordan vi tenker overgangen

Vi legger opp til at alle data fra dagens WisWeb skal overføres til nye WisWeb, og målet er at alt du kunne gjøre i WisWeb 1, skal du også kunne gjøre i ny WisWeb. Pluss mye mer. Du får selv bestemme når din organisasjon skal gå over til ny versjon når det er klart for det.

Ny WisWeb på 6 minutter

Nedenfor kan du se en liten video av ny WisWeb med den første løsningen "Navi". Det vil fungere omtrent helt likt med alle andre moduler.