WisWeb

Versjoner

Her ligger en oversikt over de siste versjonene som er lagt ut. Lista er inndelt i gjeldende, planlagt og tidligere versjon.

Planlagte versjoner:

2017 Juli (0 punkt) - 31.07.2017

Tidligere versjoner:

2016 November (1 punkt) - 30.11.2016

2016 Oktober (1 punkt) - 31.10.2016

2016 Agust (2 punkt) - 31.08.2016

2016 Juni (16 punkt) - 30.06.2016
Store forbedringer på Planverk og Tiltak. Mindre korrigeringer på Avvik og Felt/Tomt.

2016 Mai (1 punkt) - 31.05.2016
Aktiviteter utført i mai 2016

Alle tidligere versjoner ...